AVNES

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Trang chủ Hỗ trợ vốn cho nông dân nghèo ở Thành An-Bến Tre (2011-2015)

Vi tín dụng ở Thành An, một năm sau

Email In PDF.

 

Chúng tôi nhận được báo cáo sau của chị Lê Thị Thắm, chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thành An về hoạt động kinh tế và gia đình của các hộ tham gia chương trình vi tín dụng (VTD) mà AVNES đã triển khai tại xã này.  Xin thân ái chuyển thông tin đến quý anh chị và các bạn vẫn quan tâm theo dõi các chương trình VTD của chúng tôi tại ĐBSCL.

 

LeThiTham
Bà Lê Thị Thắm (ngồi giữa) chuẩn bị cùng các thành viên AVNES trao vốn vi tín dụng

1.     Đợt giải ngân VTD lần thứ nhất, phát vốn ngày 9/12/2010

Trong đợt VTD lần thứ nhất tại xã, có 20 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo (*), mỗi hộ đưọc vay 6 triệu đồng VN để chăn nuôi, 16 hộ nuôi heo, 4 hộ nuôi bò.

Kết quả sau 1 năm chăn nuôi:

- 12 hộ  nuôi heo thịt, từ 2 đến 3 con mỗi lứa. Khi heo xuất chuồng (sau 4 hay 5 tháng nuôi) đem bán được lãi hơn 400 nghìn đồng VN / con. Đang tái đàn nuôi lại từ 3 đến 6 con.
- 4 hộ nuôi heo nái đạt kết quả tốt, đã bán heo con, mỗi hộ lãi từ 5 đến 7 triệu đồng VN.
- 4 hộ nuôi bò đang phát triển tốt (**).

 

 

2.     Đợt giải ngân VTD lần thứ hai, phát vốn ngày 27/6/2011

Une bénéficiaire
Một phụ nữ Thành An (ngồi giữa) ký tên nhận vốn vi tín dụng

Cũng như đợt VTD lần thứ nhất, đợt VTD lần thứ nhì đã cấp vốn cho 20 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, mỗi hộ đưọc vay 6 triệu đồng VN để chăn nuôi, 16 hộ nuôi heo, 4 hộ nuôi bò.

Kết quả sau 6 tháng chăn nuôi :

- 16 hộ nuôi nuôi heo thịt đã xuất chuồng có lãi. Đang tái đàn nuôi lại từ 2 đến 3 con.
- 2 hộ nuôi bò chuyển sang nuôi heo nái đạt kết quả, 2 hộ còn lại chuyển sang nuôi gà thịt và gà lấy trứng.

 

 

 

 

TranTuanDung
Ông Trần T. Dũng (hội FAVC) và bà Nguyễn Ninh (hội AVNES) trao vốn vi tín dụng lần thứ ba

 

 

3.     Đợt giải ngân VTD lần thứ ba, phát vốn ngày 2/12/2011

Đợt VTD lần thứ ba (***) có 15 gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo, mỗi hộ đưọc vay 7 triệu đồng VN để chăn nuôi, 12 hộ nuôi heo lấy thịt, 3 hộ nuôi gà.

Hội phụ nữ đang quản lý tốt nguôn vốn VTD.

Tất cả các hộ thuộc ba lần trên đều trả lãi đúng theo quy định. Tiền lãi thu từ vốn giải ngân lần thứ nhất và thứ nhì là 14 triệu và 40 nghìn đồng VN. Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đã sử dụng một phần tiền lãi ấy để chi trả các việc sau:

  • chi phí đợt tập huấn chăn nuôi nhỏ lẻ từ ngày 22 đến 26 tháng 12 năm 2011 (6 triệu 240 nghìn VND)
  • chi phí tổ chức đợt chữa răng cho 500 dân làng từ ngày 21 đến 23 tháng 12 năm 2011 (860 nghìn VND)
  • văn bản, báo cáo, quản lý (1 triệu 476 nghìn VND)

Số tiền lưu trữ là 5 triệu 464 nghìn đồng VN.

Trên đây là báo cáo của Hội Liên Hiệp Phụ Nữ xã Thành An về hoạt động và quản lý vốn VTD của hội AVNES, xin báo cáo để Ban Điều Hành của hội AVNES theo dõi và cho ý kiến để Hội Phụ Nữ quản lý ngày một tốt hơn.

TM. HLHPN XÃ THÀNH AN
CHỦ TỊCH
LÊ THỊ THẮM


Chú thích của AVNES :
(*) : Hộ nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân dưới 400.000 đồng/người/tháng (từ 4.800.000 đồng/người/năm) trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn là hộ có mức thu nhập bình quân từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng, theo chuẩn mới của chính phủ VN (http://dantri.com.vn/c20/s20-528597/bat-dau-ra-soat-ho-ngheo-can-ngheo-nam-2011.htm)
(**) : nuôi bò cần 2 đến 3 năm mới có thể xuất chuồng bò thịt hay bê con.
(***) : Toàn bộ số vốn cho đợt giải ngân VTD lần thứ ba là do Quỹ Tương Trợ Việt Nam Canada bảo trợ.

Cập nhật ngày Thứ bảy, 13 Tháng 10 2012 10:45